Ettevõtte uudised

Toote ülevaatus

2020-09-22

Inspektorid plaanivad ettevõttesse saabuda täna kell 10. Vastuvõtt meie müügipersonali poolt. Kauba ja vajalike tööriistade ettevalmistamiseks teavitage eelnevalt ettevõtte vastavaid osakondi töötajate asjakohasest ülevaatusajast. Viige kontrollipersonal ettevõtte testimiskeskusesse vastavalt kliendi nõudmistele, et teha koostööd kontrollitöötajate tööga, et inspekteerimine paremini lõpule viia, näiteks kohapealsed proovivõtud, paigaldus, testimisfunktsioonid. Inspektorid korraldavad pistelisi pistelisi kontrolle ja dokumenteerivad kontrolliprotsessi üksikasjalikult. Pärast kontrolli pidage inspektoriga kinnitamiseks ühendust. Kontrollige toote ülevaatuse esialgseid tulemusi ja taotlege ülevaatusaruande projekti.